Sertifikasyon Yönetimi

RAGEM, NoBo (Onaylanmış Kuruluş) , DeBo (Atanmış Kuruluş), AsBo (Değerlendirme Kuruluşu) ve ISA (Bağımsız Emniyet Değerlendiricisi) gibi kuruluşlarla yürütülen TSI, UTP ve SIL sertifikasyonu için sertifikasyon sürecininin planlanması, yönetimi, yürütülmesi ve koordinasyonu hizmeti sunar.

Neler Yapıyoruz?

Sertifikasyon Planları

Sertifikasyon süreci için faaliyetlerin ve proje görevlerinin belirlenmesi, bu görevlerin planlanması ve organizasyonun belirlenmesi gerekmektedir.

Sertifikasyon Koordinasyonu

Uygunluk değerlendirme kuruluşları, emniyet değerlendirme kuruluşu, test kuruluş ve onay makamı ile tüm sürecin birbiri ile uyumlu yürütülmesi gerekmektedir.

Gereksinimlerin Yönetilmesi

Sertifikasyon kuruluşlarının kontrol edeceği ve inceleyeceği gereksinimlerin belirlenmesi, yönetilmesi ve izlenmesi gerekmektedir.

İspat Dokümanlarının Hazırlanması

Sertifikasyon kuruluşlarının kontrol edeceği ve inceleyeceği gereksinimlerin yerine getirildiği ispat edilmesi ve dokümante edilmesi gerekmektedir.

SIL Sertifikasyonu

EN 50129 ve EN 50128’e göre SIL gereksinimlerinin yerine getirilip getirilmediği ISA’lar tarafından yürütülmektedir. ISA’ya gerekli dokümantasyonun ve ispatların hazırlanması gerekmektedir.

Sertifikasyon Teknik Dosyası

Raylı sistem araçlarının tescilinde, onay makamına ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ‘teknik dosya’ hazırlanıp, sunulmalıdır.