Emniyet Yönetimi

Neler Yapıyoruz?

Emniyet Planı

Emniyet Planı içerisinde, EN 50126-1 ve EN 50126-2 de belirtilen V-Model boyunca yürütülecek emniyet faaliyetleri, emniyet organizasyonu vb. bilgiler yer almaktadır. Emniyet Planı, diğer aşamalarda ki emniyet faaliyetleri için en önemli dokümandır.

Risk Analizleri

Risk Analizi, tehlikeleri belirlemek ve riskleri tahmin etmek için mevcut bilgilerin sistematik değerlendirilmesidir. Risk Değerlendirmesi, sisk analizi temelinde olan bir süreç olup sonunda kabul edilebilir bir risk seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenir. Emniyet gereksinimlerinin türetilmesi için gerekli bilgiler bu analizler ile türetilir.

Emniyet Gereksinimleri

Risk Analizi ve Değerlendirmesi sonrası yapılan analizler sonucunda emniyet gereksinimleri, bu gereksinimlerin kabul ve onaylama kriterleri belirlenir. Sistem seviyesinde belirlenen bu gereksinimler alt sistemlere paylaştırılır.

Emniyet Analizleri

Emniyet gereksinimlerine uygun alt sistem ve bileşenler oluşturulur. Alt sistem ve bileşenlerin Emniyet Analizleri (FMEA, FTA metotları kullanılarak) yapılır. “Teknik Emniyet Raporları” ve “Tasarım Emniyet İspatı” dokümanları oluşturulur.

Emniyet Denetimleri

Emniyet faaliyetlerinin doğru yürütülüp yürütülmediği, sapmaların olup olmadığı emniyet denetimleri ile incelenir. Emniyet yaşam döngüsünün her aşamasında gerçekleştirilmelidir. Verifikasyon (Doğrulama) raporları için önemli bir girdidir.

SRAC Yönetimi

SRACs ( Emniyetle İle İlgili Uygulama Koşulları) nın belirlenmesi, atanması, uygulanması ve yönetilmesi faaliyetleridir.

Emniyet Testleri

Emniyet gereksinimlerinin ve emniyetle ilgili fonksiyonların validasyonu ( doğrulanması ) için test faaliyetleri yürütülür. Bu testlerin talimatlarının hazırlanması, yapılması, raporlanması ve tanıklığı, emniyet görevleridir.

Emniyet Raporları

Sistemin kabülü öncesinde “Final Emniyet İspatı” dokümanları oluşturulur.