Donanım Geliştirme

EN 50129 standardı, emniyet ilgili fonksiyonlar için 1’den 4’e kadar (aynı zamanda temel bütünlük) bir Emniyet Bütünlüğü Düzeyinin (SIL) atanmasını gerektirir. Standart, gerekli SIL uyumlu donanım geliştirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin kanıtı için zorunlu ve önerilen gereksinimleri tanımlar.

EN 50129 standardına uygun olarak güvenlikle ilgili elektronik sistemlere yönelik donanım tasarımı, sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kavramsal ve mimari tasarım ve destek hizmetleri vermekteyiz.

What are we doing?

Emniyetle İlgili Donanım Geliştirme

Donanım geliştirme EN 50129:2018’de belirtilen teknik ve yöntemlere göre yapılmalı ve emniyet gereksinimlerini karşıladığından emin olunmalıdır. Bu faaliyetlerin yaşam döngüsüne göre planlanması ve yürütülmesi gerekir.

Gereksinimlerin Oluşturulması

SIL seviyesine bağlı olarak donanım ve emniyet gereksinimleri EN 50129’da belirtilen teknik ve yöntemlere göre oluşturulmalıdır. Bu gereksinimler için gereksinim yönetimi uygulanmalı ve izlenebilirlik sağlanmalıdır.

Tasarım

Konsept, mimari ve nihai tasarım EN 50129’a göre belirlenen gereksinimlerle oluşturulur.