Risk Yönetimi

Risk Yönetimikullanılacak olan süreç 402/2013 CSM-RA (Common Safety Method – Risk Assessment) düzenlemesinde tanımlanmıştır. Yayınlanmasının amacı demiryolu aktörleri içerisinde riskleri kontrol etmek ve saydam kararlar almak maksadıyla ortak bir yöntem geliştirmektir. CSM-RA düzenlemesi artık Avrupa´da yasal olarak bağlayıcıdır ve herhangi bir ulusal düzenleme gerektirmemektedir.

RAGEM, CSM 402/2013/EU yönetmeliğine göre Risk Yönetimi sürecinin uygun bir şekilde uygulanması, görevlerinin, analizlerinin ve çıktılarının hazırlanması için Risk Yönetimi hizmeti sunar.

Neler Yapıyoruz?

Önemli Değişiklik Değerlendirmesi

Yapılacak olan değişiklik ile ilgili olarak ön sistem tanımlaması yapıldıktan sonra, emniyet ile ilgili olup olmadığı ve önemli olup olmadığı sorgulaması yapılır. Emniyete etki eden önemli bir değişiklik ise düzenlemede tanımlanan süreç uygulamaya başlanır.

Sistem Tanımlama

Değişiklik yapılacak olan sistemin tanımlaması (ara yüzler, fonksiyonlar, kapsam) yapılır.

Tehlike Yönetimi

Sistem ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek olan tehlikeler belirlenir ve sınıflandırması yapılır.

Risk Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi

Tehlikelerden kaynaklanan riskler için risk kabul kriterleri belirlenir. Risklerin kabulünü kontrol etmek için risk değerlendirmesi yapılır.

Emniyet Gereksinimleri

Belirlenen riskler için emniyet gereksinimleri tanımlanır.

Emniyet İspatları

Emniyet gereksinimlerinin yerine getirildiğinin ispatı gerçekleştirilir.

Tüm yapılan işlemler “Tehlike Kaydı” dokümanına kaydedilir ve sürecin doğru uygulanıp uygulanmadığına ve sonuçların uygunluğuna ilişkin de bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından (Assessment Body – AsBo), değerlendirme yapılarak sonunda bir ‘Emniyet Değerlendirme Raporu’ hazırlanır.