Sistem Mühendisliği

Raylı sistem projeleri birçok sistemin/alt sistemin bir araya gelmesinden oluşur. Projenin gereksinimlerinin karşılanması, arızasız ve emniyetli bir şekilde işletilmesi için sistem mühendisliği süreçlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Sistem mühendisliği uluslararası proje deneyimine sahip uzmanlarımızla sistem mühendisliği süreçlerinin uygulanmasında hizmet sunuyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Gereksinim Yönetimi

Etkili bir gereksinim yönetimi, sistem tasarımını iyileştirerek sistemin kalitesini arttırır ve proje yaşam döngüsü sürelerini azaltır. RAGEM, gereksinimlerin oluşturulması, değiştirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi, izlenmesi ve doğru ürün ya da hizmetin müşteriye sunulması için ‘Gereksinim Yönetimi’ hizmeti sunar.

Emniyet Yönetimi

RAGEM, EN 50126-1 ve EN 50126-2 standartlarına göre emniyet sürecinin uygun bir şekilde uygulanması, görevlerinin, analizlerinin ve çıktılarının hazırlanması için Emniyet Yönetimi hizmeti sunar.

RAM Yönetimi

RAGEM, EN 50126-1 standardına göre RAM Yönetimi ( Güvenilirlik, Emre Amadelik, Sürdürülebilirlik ) sürecinin uygun bir şekilde uygulanması, görevlerinin, analizlerinin ve çıktılarının hazırlanması için RAM Yönetimi hizmeti sunar.

Risk Yönetimi

RAGEM, CSM 402/2013/EU yönetmeliğine göre Risk Yönetimi sürecinin uygun bir şekilde uygulanması, görevlerinin, analizlerinin ve çıktılarının hazırlanması için Risk Yönetimi hizmeti sunar.

Siber Güvenlik Yönetimi

RAGEM, IEC 62443 ve PD CLC/TS 50701 standartlarına göre Siber Güvenlik Yönetimi sürecinin uygun bir şekilde uygulanması, görevlerinin, analizlerinin ve çıktılarının hazırlanması için Siber Güvenlik Yönetimi hizmeti sunar.

Entegrasyon Yönetimi

RAGEM, sistem arayüzlerinin tanımlanması, yönetimi ve çözümlenmesi için gerekli koordinasyonu yürüterek Entegrasyon Yönetimi hizmeti sunar.

EMI/EMC Yönetimi

RAGEM, EN 50121 standardına göre EMI/EMC Yönetimi sürecinin uygun bir şekilde uygulanması, görevlerinin, analizlerinin ve çıktılarının hazırlanması için EMI/EMC Yönetimi hizmeti sunar.

Test Yönetimi

RAGEM, projeye özgü test gereksinimlerinin ve talimatlarının hazırlanması, testlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması, EN 50155’e göre Test Yönetimi sürecinin yürülmesi için test yönetimi hizmeti sunar.

V&V Yönetimi

RAGEM, proje adımlarına göre faaliyetlerin doğrulanması, sistem gereksinimlerinin ve fonksiyonlarının doğrulanması için V&V ( Doğrulama ve Onaylama ) Yönetimi hizmeti sunar.

İşletmeye Alma Yönetimi

RAGEM, sistemin işletmeye alınmasından önce müşteriye sistemin güvenilir ve emniyetli bir şekilde çalışmaya hazır olduğunun kanıtlanması amacıyla sistem seviyesindeki test faaliyetlerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi için İşletmeye Alma Yönetimi hizmeti sunar.

İşletme Ve Performans Yönetimi

RAGEM, sistemlerinin doğru işletimini ve sözleşmeden doğan performans hedeflerine
ulaşılmasını sağlamayı amaçlayan yönetim ve mühendislik faaliyetleri için İşletme ve Performans Yönetimi hizmeti sunar.