Akademi

RAGEM, hizmet konuları başta olmak üzere raylı sistemler alanında ihtiyaç duyulan alanlarda deneyimli uzmanlarıyla eğitimler düzenlemekte ve eğitim sonrasında kazanılan yeterlilikleri ölçerek belgelendirmektedir.

Başlıca Eğitimlerimiz

Fonksiyonel Emniyet Yönetimi

Eğitimde demiryolu sistemleri ile ilgili güncel EN 50129 dikkate alınarak fonksiyonel emniyet yönetimi hakkında bilgi verilecektir. SIL gerekliliklerinin belirlenmesi, paylaşılması, emniyet kanıtlarının oluşturulması gibi birçok detayın yer aldığı eğitim içeriğiyle emniyet kritik sistemlerin tasarımına ilişkin önemli bilgiler aktarılıyor.

Sistem Emniyet Yönetimi

Eğitimde demiryolu sistemleriyle ilgili güncel CENELEC standartları (EN 5012x) dikkate alınarak emniyet yönetimine ilişkin bilgiler verilmektedir.

CENELEC standart serisinin etkili uygulama ilkeleri ve emniyet kanıtı, müşterilerin çeşitli gereksinimlerinden, yürürlükteki yasa ve düzenlemelerden, düzenlemelerden, standartlardan, operatör kılavuzlarından, yazılı bildirimlerden ve çalışma gruplarından yararlanılarak gösterilecektir.

CENELEC standart serisinden seçilen ve pratikte uygulanan yöntemler, emniyet kanıtlarına odaklanılarak sunulacaktır.

Ayrıca ön tehlike analizi, emniyet bütünlük seviyelerinin atanması (SIL), Hata Ağacı Analizi (FTA) ve Arıza Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) yöntemleri de anlatılacaktır.

RAMS Yönetimi

EN 50126 standardı demiryolu sektöründe Güvenilirlik (R), Emre Amadelik / Kullanılabilirlik (A), Sürdürülebilirlik (M) ve Emniyeti (S) kısaca RAMS yönetimi yöntemini, RAMS gerekliliklerini ve bu gerekliliklerin yerine getirildiğinin kanıtlanması sürecini tanımlamaktadır. EN 50126’da tanımlanan prosesler ve faaliyetler, söz konusu sistemin gereksinimlerine uyarlanmalıdır.

Bu eğitim ile EN 50126’da tanımlanan RAMS yönetimi hakkında detaylı bilgi sahibi olacak ve uygulama örnekleri ile deneyim kazanacaksınız.

Sistem Mühendisliği

Raylı sistem projeleri birçok sistemin/alt sistemin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Projenin gereksinimlerinin karşılanması, emniyetli ve hatasız işletilmesi için sistem mühendisliği süreçlerinin (gereksinim yönetimi, entegrasyon yönetimi, test yönetimi, V&V yönetimi vb.) yürütülmesi gerekmektedir. Sistem Mühendisliği müşteriler, tedarikçiler, entegratörler ve ürün geliştiriciler için büyük önem taşımaktadır.

Bu eğitimde ‘Sistem Mühendisliği’ süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaşılmaktadır.

İşletme Emniyet Yönetim Sistemi

“Emniyet Yönetimi” konusu Demiryolu İşletmecileri, Demiryolu Altyapı Yöneticileri ve Şehir İçi Raylı Toplu Taşıma İşletmecileri için önem verilmesi gereken bir konudur. Emniyet Yönetim Sisteminizin sürekli iyileştirilmesi, şirketinizin emniyet politikasının ve kültürünün güçlendirilmesinde önemli bir unsurdur.

UHDGM tarafından yayınlanan “Demiryolu Emniyet Yönetmeliği”ne göre Demiryolu İşletmecileri, Demiryolu Altyapı İşletmecileri ve Şehir İçi Raylı Toplu Taşıma İşletmecileri Emniyet Sertifikası/Yetkisi almak ve Emniyet Yönetim Sistemi kurmakla yükümlüdür.

Peki şimdi nasıl devam edeceğinizi bilmek ister misiniz?
Bu soruya sadece teorik açıdan değil, düzenli değişiklik ve incelemelerin nasıl yapılabileceğine dair pratik örneklerle de cevap vermek istiyoruz.

Risk Yönetimi

2008/57/EC sayılı Direktif uyarınca, demiryolu sisteminin alt sistemlerindeki değişikliklere yönelik risk yönetimini yürütmeye yönelik Avrupa yasal yükümlülüğü, 352/2009 CSM sayılı (AB) yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle 2009 yılında sürdürülmüştür.

Bu nedenle örneğin araçlar, altyapı, operasyon veya bakım gibi tüm alt sistemlerde değişiklik olması durumunda CSM (Ortak Emniyet Yöntemleri) Yönetmeliği çerçevesinde uygun bir risk yönetiminin uygulanması dikkate alınmalıdır.

Böylece tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmesi, emniyet önlemlerinin belirlenmesi ve ilgili kanıtların oluşturulması için yapılandırılmış ve belgelenmiş bir prosedür oluşturulması yasal olarak zorunlu hale gelmiştir.

352/2009 sayılı Yönetmelik, (AB) 402/2013 ve 2015/1136 sayılı yönetmeliğin uygulanmasıyla değiştirilmiş ve genişletilmiştir. Bu eğitimde gerekli risk yönetiminin uygulanması ve yürütülmesinin arka planı ve olanakları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca pratik uygulamalarla pratik kazanımlar kazandırılacaktır.

Sertifikasyon Yönetimi

Bu eğitim ile kavram karmaşasından kurtulup, demiryolu sistemi için gerekli tüm kuruluşların neler yaptığı, hangi belgeleri oluşturdukları, hangi aşamada hangi faaliyetleri yürüttükleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim sırasında sadece ulusal ağda faaliyet gösteren araçlar için değil, aynı zamanda şehir içinde faaliyet gösteren araçlar için de faaliyet gösteren kuruluşlar hakkında bilgi edineceksiniz.

Emniyetle İlgili Yazılım Geliştirme

Bu eğitim, emniyet ile ilgili yazılım geliştirmekten sorumlu olan veya kalite yönetimi bağlamında standartlara uygun geliştirmeyi sağlamak zorunda olan kişilere yöneliktir.

Emniyetle ilgili yazılımların standartlara uygun olarak nasıl geliştirilmesi, belgelenmesi ve bir uzmana gösterilmesi gerektiği konusunda bakış açısı sağlar.

Vaka çalışmaları ve pratik alıştırmalar, standart gereksinimlerinin günlük hayatta nasıl uygulandığını gösterecektir.

TSI LOC&PAS ve TSI CCS Eğitimleri

Bu eğitimde TSI LOC&PAS ve TSI CCS hakkında bilgi, içerik, uygulama örnekleri verilmektedir.

Others

Demiryolu, havacılık ve ayrıca otomotiv alanlarında özel mühendislik konularına ilişkin eğitim ihtiyaçlarınızı uzmanlarımızla karşılıyoruz.

Sertifikaların Doğrulanması

Şeffaflığın ve güvenin çok önemli olduğu Sertifika Doğrulama bölümümüze hoş geldiniz. Sertifikalarımızın orijinalliğini sağlamak size olan taahhüdümüzdür.

Doğrula