Yazılım Mühendisliği

EN 50128:2011/A1:2020 standardı, emniyetle ilgili olan ve yazılım içeren tüm sistemlere 0 ile 4 arasında değişen Yazılım Emniyet Bütünlük Seviyesi (SIL) atanmasını gerektirir. Standard, gereken SIL’e uygun yazılım geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetlerin kanıtlanması için zorunlu ve önerilen gereksinimleri tanımlar.

EN 50657:2017 standardı, raylı sistemler araç uygulamalarında kullanılmak üzere programlanabilir elektronik sistemler için yazılım geliştirme süreci ve teknik gereksinimleri belirtir. Standart, EN 50128:2011’i demiryolu araçları için uyarlamıştır, ancak bir çok konu (SIL seviyeleri vb.) ortaktır.

RAGEM, EN 50128 ve EN 50657 standartlarına göre emniyetli yazılım geliştirme desteği sunar.

Neler Yapıyoruz?

Emniyet İle İlgili Yazılım Geliştirme

Yazılım geliştirme, EN 50128:2011/A1:2020 ve EN 50657:2017 de belirtilen teknik ve methodlara göre yürütülmeli ve emniyet gereksinimlerini karşıladığı güvence altına alınmalıdır. Bu faaliyetlerin yaşam döngüsüne göre planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.

Spesifikasyonların Oluşturulması

SIL seviyesine bağlı olarak EN 50128 ve EN 50657’de belirtilen teknik ve yöntemlere göre yazılım ve emniyet gereksinimleri oluşturulmalıdır. Bu gereksinimler için gereksinim yönetimi uygulanmalı ve izlenebilirlik sağlanmalıdır.

Dokümantasyonun Doğrulanması

Geliştirilen yazılımın, EN 50128 ve EN 50657’e göre oluşturulan gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir.

Mimari Kontrolleri

Yazılım tasarımının ve mimarisinin EN 50128’e ve EN 50657’e göre uygun olup olmadığı, gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmelidir.

Kod Gözden Geçirmeleri

Geliştirilen yazılımın EN 50128 ve EN 50657’e göre teknikleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmeli ve gözden geçirilmelidir.

SW/HW Entegrasyon Testleri

EN 50128’e ve EN 50657’e göre SW/HW entegrasyon test spesifikasyonları oluşturulur, testler gerçekleştirilir ve raporlanır.