Siber Güvenlik Yönetimi

Siber güvenlik, ağları, bilgisayarları ve verileri saldırılara, hasara ve yetkisiz erişime karşı korumayı amaçlayan bir dizi teknoloji, süreç ve uygulamadır. BT bağlamında, “güvenlik” terimi, siber güvenlik ve fiziksel güvenliği kapsar.

RAGEM, IEC 62443 ve PD CLC/TS 50701 standartlarına göre Siber Güvenlik Yönetimi sürecinin uygun bir şekilde uygulanması, analizlerinin ve çıktılarının hazırlanması için Siber Güvenlik Yönetimi hizmeti sunar.

Neler Yapıyoruz?

Siber Güvenlik Analizleri

Detay risk analizi yapılarak güvenlik tehditleri ve riskleri belirlenir.

Siber Güvenlik Gereksinimleri

Tehdit analizleri, detay risk analizleri ile Siber Güvenlik Gereksinimleri ve Güvenlik İle İlgili Uygulama Koşulları belirlenir. Siber Güvenlik Gereksinimleri, sistem mimarisinde ki diğer bileşenlere paylaştırılır.

Siber Güvenlik Raporları

Siber Güvenlik İspat Dokümanı ve Güvenlik Rehberleri hazırlanır.